• Trang chủ > Nghiên cứu khoa học

Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2013 tại Hội trường lớn Bệnh viện, Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng tổ chức Hội nghị báo cáo khoa học lần thứ 24.lll

Hội nghị lần này gồm có 34 đề tài của các bác sỹ với nhiều lĩnh vực khác nhau