• Trang chủ > Tại khoa khám bệnh

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

(BỆNH NHÂN CÓ BHYT- ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ)

 

Khi đến khám, chữa bệnh:

Bước 1: Bệnh nhân đến bàn đón tiếp (khoa khám yêu cầu) để nhận số thứ tự vào các phòng cần khám và nhân viên y tế sẽ hướng dẫn đến phòng đăng ký bảo hiểm.

Bước 2:

1-    Bệnh nhân phải xuất trình thẻ BHYT, CMT ( hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh), Giấy chuyển viện tại phòng bảo hiểm ngoại trú của bệnh viện để đóng dấu xác nhận của bảo hiểm vào sổ y bạ (Bệnh nhân có giấy chuyển viện được hưởng % theo quy định, không có giấy chuyển viện được hưởng chế độ vượt tuyến theo quy định của BHYT)

2-    Cầm sổ y bạ và số thứ tự đến phòng cần khám, bác sĩ khám và ra y lệnh xét nghiệm.

Bước 3: Đóng dấu các xét nghiệm tại phòng đăng ký bảo hiểm và làm các xét nghiệm tại nơi đã hướng dẫn hoặc số phòng đã được ghi trên đầu giấy xét nghiệm (trường hợp các xét nghiệm không có trong danh mục bảo hiểm thì bệnh nhân phải nộp tiền).

Bước 4: Nhận kết quả xét nghiệm quay về phòng khám ban đầu để bác sĩ kê đơn thuốc, đóng dấu vào đơn thuốc và sổ y bạ. Sau đó quay lại phòng đăng ký bảo hiểm ban đầu để thanh toán và nhận lại thẻ BHYT(trường hợp các loại thuốc không có trong danh mục thuốc bảo hiểm thì bệnh nhân phải tự mua).

Bước 5: Bệnh nhân cầm đơn thuốc tới quầy thuốc của bệnh viện để lĩnh thuốc.

Chú ý: Khi tái khám nhớ mang theo sổ y bạ và các kết quả khám lần trước nếu có.