• Trang chủ > Giới thiệu

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. BỆNH VIỆN

- Năm 1985: Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

- Năm 1999: Chính phủ tặng Cờ thi đua

- Năm 2001: Chính phủ tặng Bằng khen

- Năm 2003: Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

- Năm 2007: Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba

2. TỔ ĐỠ ĐẺ KHÓ (NAY LÀ KHOA SẢN 1)

- Liên tục đạt Tổ LĐXHCN ( Tổ lao động giỏi xuất sắc )(1961 - 2007).

- Năm 1961: Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba

- Năm 1973: Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

- Năm 1988: Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

3. CÁ NHÂN

* Giáo sư Lê Điềm – Nguyên Giám đốc bệnh viện:

- Năm 1989: Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

* Bs Đoàn Thị Bích Ngọc – Nguyên Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BV:

- Năm 2000: Nhà nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú".

- Năm 2000, 2002: Tổng LĐLĐVN tặng bằng " Lao động sáng tạo "

- Năm 2008: Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

* Dược sĩ Nguyễn Thị Lan – Nguyên Trưởng khoa Dược:

- Năm 2002: Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

* Bs Đỗ Thị Thu Thuỷ – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BV:

- Năm 2008: Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

* Ts Nguyễn Văn Học – Phó giám đốc BV:

- Năm 2003, 2004, 2005: Tổng LĐLĐ VN tặng bằng “Lao động sáng tạo”.

- Năm 2003: Giải thưởng Khoa học công nghệ Hải Phòng.

- Năm 2003: là một trong 10 Nhà khoa học tiêu biểu của Thành phố.