Trang chủ / Chuyên gia của chúng tôi
Họ và tên: Ths.BS Bùi Thị Minh Thu Chức vụ: Bác sĩ khoa Đỡ đẻ Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 2001: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2008: Thạc sĩ y khoa, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Hà Nội
- 2017: Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược hải Phòng.

* Đào tạo nâng cao :

- 2018: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ


* Trình độ chuyên môn:
- 2005: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2007: Thạc sĩ chuyên khoa ung thư, Đại học AIX-MARSEILLE II

Họ và tên: Ths.BS Cao Thị Thanh Huyền Chức vụ: Bác sĩ Khoa QLTN & TĐCS Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII Đặng Thị Thuận Minh Chức vụ: Trưởng Khoa Phụ 1 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 1992: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội
- 2003: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2011: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao:

- 2000: Giấy chứng nhận Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ
- 2000: Giấy chứng nhận phẫu thuật nội soi trong phụ khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

* Trình độ chuyên môn:
- 1999: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2011: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành Sản, Đại học Y Hải Phòng
- 2015: Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược hải Phòng.

* Đào tạo nâng cao :
- 2018: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ 

Họ và tên: BSCKII Lưu Thị Kim Oanh Chức vụ: Phó trưởng khoa PTNS Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII Nguyễn Ngọc Điệp Chức vụ: Bác sĩ khoa Khám bệnh Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 1999: Bác sĩ, Đại học Y Hải Phòng
- 2004: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2015: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2008: Giấy chứng nhận siêu âm thực hành, Đại học Y Hải Phòng
- 2018: Chứng chỉ phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ

* Trình độ chuyên môn:
- 2002: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2009: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Hải Phòng
- 2014: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2007: Siêu âm thực hành, Đại học Y Hải Phòng
- 2011: Giấy chứng nhận chăm sóc và điều trị tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.
- 2013: Chứng chỉ Nội soi tổng quất tổn thương cổ tử cung, điều trị áp lạnh và leep điện, Đại học Y Hải Phòng.
- 2017: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ

Họ và tên: BSCKII Nguyễn Thị Duyên Hải Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKI Nguyễn Thị Lan Anh Chức vụ: BS Khoa QLTN&CĐTS Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Bác sĩ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh.
* Trình độ chuyên môn:
- 1999: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng 
- 2011: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2000: Chứng chỉ chẩn đoán Siêu âm trong sản phụ khoa, Viện Bảo vệ Bà mẹ trẻ sơ sinh.
- 2007: Giấy chứng nhận siêu âm 4 chiều, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương

* Trình độ chuyên môn:
- 1998: Bác sĩ đa khoa tuyến cơ sở, Đại học Y Hà Nội
- 2006: Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành sản khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2012: Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng. 

* Đào tạo nâng cao :
- 2018: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ

Họ và tên: BSCKII Nguyễn Thị Lan Anh Chức vụ: Bác sĩ khoa Khám bệnh Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII Nguyễn Thị Thanh Phương Chức vụ: Trưởng khoa, BS Thường trú Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
BS thường trú bệnh viện, Trưởng khoa Sản 3
* Trình độ chuyên môn:
- 1991: Bác sĩ y khoa , Đại học Y Hà Nội
- 2011: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 1998: Giấy chứng nhận phẫu thuật qua nội soi trong phụ khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2014: Chứng chỉ nội soi chẩn đoán và điều trị tổn thương cổ tử cung bằng áp lạnh và leep cổ tử cung, Đại học Y Dược Hải Phòng.

Bác sĩ Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh
* Trình độ chuyên môn:
- 2008: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2014: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2012: Chứng chỉ siêu âm cơ bản chẩn đoán trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.
- 2018: Giấy chứng nhận siêu âm về chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh

Họ và tên: BSCKI Nguyễn Thị Phượng Chức vụ: BS Khoa QLTN&CĐTS Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII Nguyễn Thị Vân Chức vụ: Phó Trưởng khoa Sản 1 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 2000: Bác sĩ đa khoa , Đại học Y Hải Phòng
- 2009: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành Sản, Đại học Y Hải Phòng 
- 2015:  Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành Sản Phụ khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng.

* Đào tạo nâng cao :
- 2016: Chứng chỉ phẫu thuật qua nội soi cơ bản trong phụ khoa, bệnh viện Từ Dũ.

* Trình độ chuyên môn:
- 2001: Bác sĩ đa khoa , Đại học Y Hải Phòng
- 2010: Thạc sĩ y khoa, Đại học Y Hà Nội
- 2018: Tiến sĩ y khoa, Đại học Y Hà Nội

* Đào tạo nâng cao :
- 2003: Giấy chứng nhận phẫu thuật qua nội soi trong phụ khoa, bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ

Họ và tên: TS.BS Phạm Thị Mai Anh Chức vụ: Phó trưởng khoa Sản 3 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCK1 Phạm Tiến Dưỡng Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phụ 2 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 2009: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Thái Bình
- 2013: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Dược hải Phòng.

* Đào tạo nâng cao :
- 2012: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
- 2016: Chứng chỉ định hướng chuyên khoa Ung thư, Đại học Y Hà Nội

* Trình độ chuyên môn:
- 2000: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2008: Thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội 

* Đào tạo nâng cao :
- 2006: Chứng chỉ soi cổ tử cung, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
- 2007: Các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 
- 2007: Chứng chỉ phẫu thuật nội soi ổ bụng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội 
- 2007: Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
- 2017: Chứng chỉ Nam khoa cơ bản
- 2008: Giấy chứng nhận siêu âm trong sản phụ khoa và chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ Sản Trương ương.
- 2008: Chứng nhận siêu âm nâng cao trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản trung ương.
- 2018: Giấy chứng nhận Phẫu thuật các bệnh nam học cơ bản.

Họ và tên: Ths.BS Phan Thị Thanh Lan Chức vụ: Phó Trưởng khoa Khám bệnh Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII Trần Thị Tân Chức vụ: Phó Trưởng khoa Sản 2 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 1990: Bác sĩ y khoa , Đại học Y Hà Nội
- 2003: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Dược Hải Phòng
- 2009: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành phụ sản, Đại học Y Dược Hải Phòng 

* Đào tạo nâng cao :
- 2007: Chứng chỉ siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Phó trưởng khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh.
* Trình độ chuyên môn:
- 2000: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội 
- 2007: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2017: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2009: Siêu âm thực hành, Đại học Y Hải Phòng
- 2011: Giấy chứng nhận siêu âm trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương

Họ và tên: BSCKI Trương Thị Thanh Thủy Chức vụ: Phó Trưởng khoa Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: Ths.BS Vương Thị Thu Thủy Chức vụ: Phụ trách Khoa QLTN & TĐCS Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 1996: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội
- 2011: Thạc sĩ sản phụ khoa, Đại học Y Hà Nội 

* Đào tạo nâng cao :
- 2001: Chứng chỉ chẩn đoán siêu âm trong sản phụ khoa, Viện Bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh.
- 2001: Chứng chỉ soi cổ tử cung, Viện Bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh.
- 2009: Giấy chứng nhận siêu âm nâng cao trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

* Trình độ chuyên môn:
- 1993: Bác sĩ y khoa , Đại học Y Hà Nội
- 2003: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Dược Hải Phòng
- 2011: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành phụ sản, Đại học Y Dược Hải Phòng 

* Đào tạo nâng cao :
- 2014: Giấy chứng nhận phẫu thuật qua nội soi trong phụ khoa, bệnh viện Từ Dũ

Họ và tên: BSCKII Phạm Yến Vân Chức vụ: Quyền trưởng khoa Phụ 2 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII Phan Quang Anh Chức vụ: Trưởng phòng KHTH Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Phụ trách và điều hành khoa Phẫu thuật nội soi.
* Trình độ chuyên môn:
- 2001: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2011: Thạc sĩ sản phụ khoa, Đại học Y Hà Nội
- 2018: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2006: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ

* Trình độ chuyên môn:
- 1990: Bác sĩ y khoa , Đại học Y Hà Nội
- 2001: Thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội 
- 2016: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành phụ sản, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 1999: Chứng chỉ Chẩn đoán và điều trị vô sinh, Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh
- 2000: Chửng chỉ siêu âm trong sản phụ khoa, viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh
- 2009: Giấy chứng nhận khóa đào tạo Giảng viên Quốc gia chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia - Tiểu ban điều trị HIV/AIDS.
- 2013: Giấy chứng nhận khám sàng lọc Ung thư cổ tử cung, Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ Trẻ em.

Họ và tên: BSCKII Nguyễn Thị Mai Anh Chức vụ: TP Chỉ đạo tuyến Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII An Thị Thu Hà Chức vụ: Trưởng khoa Khám bệnh Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 1990: Bác sĩ y khoa , Đại học Y Hà Nội
- 1998: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Hà Nội
- 2005: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành phụ sản, Đại học Y Hà Nội 

* Đào tạo nâng cao :
- 2000: Giấy chứng nhận soi cổ tử cung, bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ
- 2003: Chứng chỉ siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.
- 2005: Giấy chứng nhận phẫu thuật qua nội soi trong phụ khoa, bệnh viện Phụ sản Từ Dũ
- 2017: Chứng chỉ chuyên khoa định hướng chuyên ngành ung bướu, Đại học Y Dược Hải Phòng.

* Trình độ chuyên môn:
- 1989: Bác sĩ đa khoa Ngoại sản, Đại học Y Hà Nội
- 2001: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Hà Nội
- 2011: Bác sĩ chuyên khoa 2, Quản lý Y tế, Đại học Y Hải Phòng 

* Đào tạo nâng cao :
- 1996: Chứng nhận Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa , Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh.
- 2000: Chứng nhận Sử dụng và chẩn đoán siêu âm, Ủy ban Quốc gia DS/KHHGĐ
- 2003: Chứng chỉ đào tạo giảng viên tuyến tỉnh về Phá thai 3 tháng đầu, Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Họ và tên: BSCKII Đinh Viết Đạt Chức vụ: TP Tổ chức cán bộ Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: Ths.BS Nguyễn Thị Hoàng Trang Chức vụ: Bác sĩ Trường ĐH Y Hải Phòng Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Bộ môn sản Bác sĩ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh
* Trình độ chuyên môn:
- 2007-2008: Bác sĩ nội trú FFI, viện trường Brest, Cộng hòa Pháp
- 2011:  Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành sản phụ khoa 

* Đào tạo nâng cao :
- 2011: Chứng chỉ Siêu âm trong sản phụ khoa nâng cao, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương
- 2014: Chứng chỉ Nội soi và điều trị các tổn thương tiền ung thư ở cổ tử cung bằng áp lạnh và loop điện, Đại học Y Hải Phòng.

Bác sĩ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh
* Trình độ chuyên môn:
- 2009: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng 
- 2016: Thạc sĩ chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Hà Nội 

* Đào tạo nâng cao :
- 2010: Chứng nhận Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản, A.R.T Consulting
- 2014: Chứng chỉ soi cổ tử cung và phát hiện ung thư cổ tử cung, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.
- 2014: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.
- 2015: Chứng nhận Siêu âm trong sản phụ khoa cơ bản, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.

Họ và tên: Ths.BS Vũ Thị Minh Phương Chức vụ: Bác sĩ Khoa QLTN & TĐCS Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BS Nguyễn Thùy Xinh Chức vụ: Bác sĩ Khoa QLTN & TĐCS Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Bác sĩ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh
* Trình độ chuyên môn:
- 2013: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng 

* Đào tạo nâng cao :
- 2013: Chứng nhận Siêu âm thực hành, Đại học Y Hải Phòng

* Trình độ chuyên môn:
- 2007: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng 
- 2015: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2012: Chứng chỉ Siêu âm trong sản phụ khoa cơ bản, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.
- 2015: Chứng chỉ Siêu âm trong sản phụ khoa nâng cao, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.
2014: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ.

Họ và tên: BSCKI Nguyễn Thanh Hương Chức vụ: Bác sĩ khoa Khám bệnh Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKI Trương Thị Hòe Chức vụ: Bác sĩ Khoa Sản 3 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 2006: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng 
- 2013: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2006: Chứng nhận Siêu âm và điện tim thực hành, Trung tâm Y học thể thao và phục hồi chức năng.
- 2008: Chứng chỉ Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.

* Trình độ chuyên môn:
- 2008: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng  
- 2014: Thạc sĩ, Đại học Y Hà Nội 
- 2016: Bác sĩ nội trú Bệnh viện Jean Verdier – Paris Pháp

* Đào tạo nâng cao :
- 2012: Giấy chứng nhận Siêu âm trong sản phụ khoa trình độ nâng cao, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.
- 2013: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi phụ khoa
- 2015-2018: Thực tập tại Bệnh viện Charles Nicolle, Rouen Pháp

Họ và tên: Ths.BS Nguyễn Hải Long Chức vụ: Bác sĩ khoa sản 3 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKI Lê Đắc Nghĩa Chức vụ: Phó trưởng khoa Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 1989: Bác sĩ đa khoa sản ngoại, Đại học Y Hà Nội
- 2003: Bác sĩ chuyên khoa 1, Đại học Y Hải Phòng 

* Đào tạo nâng cao :
- 1993: Chứng chỉ siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa,Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh.
- 1997: Giấy chứng nhận Siêu âm trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ.

* Trình độ chuyên môn:
- 1990: Bác sĩ đa khoa sản ngoại, Đại học Y Hà Nội
- 2002: Thạc sĩ, Đại Học Y Hà Nội 

* Đào tạo nâng cao :
- 2000: Chứng chỉ siêu âm trong sản phụ khoa,Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh.
- 2003: Giấy chứng nhận Siêu âm trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ.
- 2008: Giấy chứng nhận Siêu âm trong sản phụ khoa và chẩn đoán trước sinh.

Họ và tên: Ths.BS Đoàn Tố Uyên Chức vụ: Trưởng khoa CĐHA Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BS Nguyễn Văn Hoàng Chức vụ: Bác sĩ Nội trú Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Bác sĩ Nội trú khoa Chẩn đoán hình ảnh
* Trình độ chuyên môn:
- 2016: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh
* Trình độ chuyên môn:

- 2011: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Thái Bình 

* Đào tạo nâng cao :
- 2012: Giấy chứng nhận Siêu âm trong sản phụ khoa trình độ nâng cao, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.

Họ và tên: BS Phạm Thị Thanh Thủy Chức vụ: BS CĐHA Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII Lê Anh Hùng Chức vụ: BS khoa Phẫu thuật Nội soi Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 2006: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng
- 2013: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản – phụ khoa, Đại học Y Dược hải Phòng.
- 2017: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2009: Giấy chứng nhận siêu âm trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 
- 2018: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ 

* Trình độ chuyên môn:
- 2012: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng 
- 2017: Bác sĩ chuyên khoa 1, Đại học Y Dược Hải Phòng

* Đào tạo nâng cao :
- 2017: Chứng chỉ Siêu âm chẩn đoán, sàng lọc trước sinh trình độ nâng cao, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.
- 2015: Chứng chỉ Nội soi chẩn đoán tổn thương cổ tử cung, điều trị áp lạnh và loop điện, Đại học Y Dược Hải Phòng.

Họ và tên: BSCKI Vũ Thị Hoài Chức vụ: BS CĐHA Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII Đỗ Mạnh Chúc Chức vụ: Phó trưởng khoa Sản 2 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 1987: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội
- 1998: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Hà Nội
- 2016-2018: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản, Đại học Y Hải Phòng.

* Đào tạo nâng cao :
- 2004: Chứng chỉ siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến & nghiên cứu khoa học, điều hành khoa Kế hoạch hóa gia đình.
* Trình độ chuyên môn:

- 1990: Bác sĩ y khoa, chuyên khoa ngoại sản, Đại học Y Thái Bình
- 2003: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành Sản, Đại học Y Hải Phòng
- 2016-2018: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản, Đại học Y Hải Phòng.

* Đào tạo nâng cao :
- 2016: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ.

Họ và tên: BSCKII Trần Văn Mạnh Chức vụ: Trưởng khoa KHHGD Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: BSCKII Lê Thị Dung Chức vụ: Phó trưởng khoa Đỡ đẻ Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 2001: Bác sĩ đa khoa , Đại học Y Hải Phòng
- 2010: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Dược Hải Phòng
- 2016: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành phụ sản, Đại học Y Dược Hải Phòng 

* Đào tạo nâng cao :
- 2002: Giấy chứng nhận phẫu thuật qua nội soi trong phụ khoa, bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ.
- 2008: Siêu âm thực hành, trường Đại học Y Hải Phòng

* Trình độ chuyên môn:
- 2009: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Thái Bình
- 2013: Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản, Đại học Y Dược hải Phòng.

* Đào tạo nâng cao :
- 2012: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
- 2016: Chứng chỉ định hướng chuyên khoa Ung thư, Đại học Y Hà Nội

Họ và tên: BSCKI Phạm Tiến Dưỡng Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phụ 2 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: Ths.BS Nguyễn Quốc Trường Chức vụ: Bác sĩ khoa phụ 1 Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 2007: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội
- 2014: Thạc sĩ sản phụ khoa, Đại học Y Hà Nội  

* Đào tạo nâng cao :
- 2010: Siêu âm trong sản phụ khoa trình độ cơ bản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- 2012: Siêu âm trong sản phụ khoa trình độ nâng cao, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
- 2013: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi phụ khoa, Bệnh biện Phụ sản Trung ương

* Trình độ chuyên môn:
- 2007: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Hà Nội.
- 2014: Thạc sĩ sản phụ khoa, Đại học Y Hà Nội.

* Đào tạo nâng cao :
- 2011: Chứng chỉ siêu âm sản phụ khoa nâng cao, BV Phụ sản TW.
- 2013: Chứng chỉ soi cổ tử cung, đốt điện tử cung, BV Phụ sản TW.
- 2013: Chứng chỉ điều trị vô sinh bằng phương pháp IUI.
- 2013: Chứng chỉ nội soi cơ bản, Bệnh viện Việt Đức.
- 2014: Chứng chỉ nội soi cơ bản trong sản phụ khoa, BV Phụ sản TW

Họ và tên: BS Đỗ Quang Anh Chức vụ: Bác sĩ khoa Khám bệnh Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: PGS TS.BS Vũ Văn Tâm Chức vụ: Giám đốc Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:

* Trình độ đào tạo chuyên môn:

- 1990: Bác sĩ đa khoa sản ngoại, Đại học Y Hà Nội

- 2000: Thạc sĩ y khoa, Đại học Y Hà Nội

- 2008: Tiến sĩ y học, Đại học Y Hà Nội

-2012: Bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Dược Hải Phòng.

- 2017: Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

* Đào tạo nâng cao:

- 1999: Chẩn đoán và điều trị vô sinh, Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh

- 2000: Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung, bệnh viện Phụ sản Từ Dũ

- 2002004: Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, bệnh viện Phụ sản Trung Ương

* Trình độ đào tạo chuyên môn:

- 1984: Bác sĩ đa khoa ngoại sản, Đại học Y Hà Nội

-1992: Bác sĩ chuyên khoa 1, Đại học Y Hà Nội

- 2001: Thạc sĩ y khoa, Đại học Y Hà Nội

- 2005: Tiến sĩ y khoa, Học viện Quân Y

- 2011: Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

* Đào tạo nâng cao:

- 1994: Chứng chỉ đình sản nam, nữ trong kế hoạch hóa gia đình, Đại học Y Hà Nội

- 2000: Chứng chỉ siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, Viện Bảo vệ Bà mẹ và trẻ sơ sinh.

- 2000: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa, Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh

- 2001: Giấy chứng nhận Phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ

Họ và tên: PGS.TS.BS Nguyễn Văn Học Chức vụ: Bác sĩ Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: TS.BS Vũ Quang Vinh Chức vụ: Phó Giám đốc Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:

* Trình độ chuyên môn:

- 1987: Bác sĩ đa khoa ngoại sản, Đại học Y Hà Nội

- 1998: Tiến sĩ y học, Đại học Y Cộng hòa liên bang Đức

* Đào tạo nâng cao:

- 1997: Giấy chứng nhận Nội soi (nội soi ổ bụng và nội soi buồng tử cung) để chẩn đoán và điều trị bệnh, Bệnh viện – Trường Đại học Tổng hợp KIEL, CHLB Đức.

-1997: Giấy chứng nhận điều trị bằng Nội tiết và điều trị vô sinh, Bệnh viện – Trường Đại học Tổng hợp KIEL, CHLB Đức.

-1998: Giấy chứng nhận chẩn đoán và điều trị ung thư vú, điều trị khối u trong cơ quan sinh dục nữ, Bệnh viện – Trường Đại học Tổng hợp KIEL, CHLB Đức.

- 2004: Chứng chỉ siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, bệnh viện Phụ sản Trung ương.

* Trình độ chuyên môn:

- 2007: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hải Phòng

- 2008: Thạc sĩ  khoa học y tế chuyên ngành phương pháp phân tích hệ thống y tế

* Đào tạo nâng cao :

- 2016: Siêu âm trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Họ và tên: Th.s Phạm Thị Vân Chức vụ: Bác sĩ khoa QLTN Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
Họ và tên: Th.s Đào Thị Hải Yến Chức vụ: Phó trưởng khoa Khám bệnh Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác:
* Trình độ chuyên môn:
- 1995: Bác sĩ, Đại học Y Hà Nội
- 1998: Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa Sơ bộ chuyên ngành sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
- 2006: Thạc sỹ chuyên ngành sản phụ khoa, Đại học Y Hà Nội

* Đào tạo nâng cao :
- Chứng chỉ Siêu âm trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Chứng chỉ Soi cổ tử cung, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đào tạo hợp tác Pháp-Việt.


* Trình độ chuyên môn:
- 2006: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội
- 2018: Thạc sĩ sản phụ khoa, Đại học Y Hà Nội  

* Đào tạo nâng cao :
- 2008: Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- 2009: Siêu âm trong sản phụ khoa trình độ nâng cao, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

Họ và tên: Th.s Đinh Thu Hương Chức vụ: BS Khoa QLTN Chuyên khoa chính: Phụ khoa Chuyên khoa khác: