Giới thiệu
Dịch vụ y khoa
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Giới thiệu về khoa Chẩn đoán hình ảnhKHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

       Khoa chẩn đoán hình ảnh chính thức được thành lập từ năm 1998 với hai đơn nguyên: đơn nguyên Siêu âm và đơn nguyên Xquang.

        Hiện tại khoa chẩn đoán hình ảnh có 22 CBVC: Trong đó có 08 bác sĩ, 14 ĐD và KTV.

Khoa Chẩn đoán hình ảnhKHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
CBVC trong khoa tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn như kỹ thuật siêu âm 3D, 4D, tin học, ngoại ngữ. Các bác sĩ trong khoa, đặc biệt là bác sĩ Trưởng khoa còn tham gia giảng dạy, hướng dẫn các bác sĩ trong bệnh viện và bác sĩ tuyến dưới thực tập siêu âm sản phụ khoa.