Giới thiệu
Dịch vụ y khoa
Khoa Sản 1
Khoa sản 1 – Bệnh viện phụ sản Hải Phòng: Người đồng hành cùng các mẹ và bé
Khoa sản 1 nguyên là khoa hậu sản theo yêu cầu, được hình thành nhiều năm và phát triển theo sự lớn mạnh của Bệnh viện. Từ cơ sở vật chất còn hạn chế chưa đầy đủ,  đến nay Bệnh viện đã chuyển mình thay đổi vượt bậc, thành một bệnh viện tầm cỡ khu vực
Khoa sản 1 - Bệnh viện Phụ sản Hải PhòngKHOA SẢN 1
Khoa sản 1 nguyên là khoa hậu sản theo yêu cầu, được hình thành nhiều năm và phát triển theo sự lớn mạnh của Bệnh viện. Từ cơ sở vật chất còn hạn chế chưa đầy đủ,  đến nay Bệnh viện đã chuyển mình thay đổi vượt bậc, thành một bệnh viện tầm cỡ khu vực
Khoa Sản 1KHOA SẢN 1
Từ năm 2003 - 2007 dưới sự lãnh đạo của bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Thị Huệ, khoa Sản 1 đã ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát hiện sớm bệnh lý thai sản, hạn chế được rất nhiều tai biến sản khoa, cứu sống được nhiều bệnh nhân