Giới thiệu
Dịch vụ y khoa
Khoa Sinh hóa

KHOA SINH HOÁ

HIỆN TẠI:

          Trưởng khoa : DsCKI Dương Xuân Yến

          Phó trưởng khoa: DsCKI Nguyễn Thị Hằng

          Y tá trưởng: KTV Trần Thị Kim Oanh

          Tổ trưởng công đoàn: DsCKI Nguyễn Thị Hằng

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN:

          1. Về tổ chức nhân lực:

          Khoa đã được bổ sung thêm 01 bác sĩ đang học thạc sĩ, 02 kỹ thuật viên cao đẳng xét nghiệm đưa số cán bộ viên chức của khoa từ 5 lên 8 đồng chí.

          2. Về trang thiết bị máy móc:

          Khoa có 02 máy miễn dịch tự động (Axsyin của Abbott, Cobas E411 của Roche), 01 máy sinh hoá tự động Hitachi 704 của Nhật, 02 máy xét nghiệm nước tiểu (Clinitex status của Bayer, Urine analyzer của Dialab), 02 máy điện giải điện cực (9180 Electrolyte Analyzer của Roche, Rapid Chem của Bayer)

          3. Phát triển kỹ thuật:

          Khoa triển khai được đầy đủ các xét nghiệm thường quy;

          Triển khai thêm một số xét nghiệm mới: định lượng Microalbumin, Fe huyết thanh, Cholesterol, Triglyerid, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol.

          Đặc biệt triển khai được toàn bộ các xét nghiệm định lượng hocmon sinh sản phục vụ cho kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm bằng kỹ thuật miễn dịch hoá phát quang tự động.

          Định lượng một số turmor marker (CA125, CA15-3, SCC, CEA, AFP…)

          Định lượng hocmon tuyến giáp (TSH, FT3, FT4…).