Giới thiệu
Dịch vụ y khoa
Phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về phòng Chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa họcPHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Phòng chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học bệnh viện tiền thân là đơn nguyên của phòng KHTH, được thành lập theo quyết định số 195/QĐ-TCCB ngày 27/07/2007 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Hiện nay phòng CĐT&NCKH là phòng chức năng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của BGĐ Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng.

Phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa họcPHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
Công tác chỉ đạo tuyến là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành Y tế, là một trong bảy nhiệm vụ chức năng của Bệnh viện. Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 09/CT-BYT của Bộ Y tế, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến nhằm từng bước đưa những dịch vụ kỹ thuật y tế đến gần dân, góp phần thực hiện công tác khám chữa bệnh và giảm tải cho tuyến trên, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận….