Giới thiệu
Dịch vụ y khoa
Phòng Tài chính kế toán

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

HIỆN TẠI:

          Trưởng phòng: Cử nhân KT Vũ Thị Hiếu.

          Phó trưởng phòng: CNKT Nguyễn Hương Thảo; CNKT Phạm Thị Nguyệt Chi; CNKT Nguyễn Thị Tín.

          Tổ trưởng công đoàn: CNKT Nguyễn Thị Chinh.

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN:

          Phòng TCKT được thành lập sau khi bệnh viện có quyết định thành lập vào ngày 31/1/1978 của UBND thành phố Hải Phòng.

          Trong suốt chặng đường 30 năm qua, phòng luôn phối kết hợp chặt chẽ với các phòng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, phòng đều được công nhận là tổ lao động xuất sắc, được giấy khen của Sở Y tế.

          Tập thể nhân viên phòng TCKT luôn luôn nỗ lực trong công việc, đoàn kết nhất trí một lòng quyết tâm tăng nguồn thu cho bệnh viện, góp phần không nhỏ cải thiện đời sống cán bộ nhân viên toàn bệnh viện.

          Phòng triển khai thêm các bàn thu viện phí tại các khoa lâm sàng, khối xét nghiệm để tận thu viện phí và ứng dụng phần mềm kế toán MISA trong quản lý tài chính kế toán, ứng dụng phần mềm quản lý, thanh toán viện phí cho bệnh nhân có và không có bảo hiểm y tế.

          Bằng sự phấn đấu rèn luyện không ngừng trong công tác, luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, phòng đã có đội ngũ cán bộ nhân viên có phẩm chất tốt, tinh thông nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác. Do đó trong nhiều năm qua, phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng uỷ, Ban Giám đốc giao phó, góp phần xây dựng bệnh viện ngày càng chính quy, hiện đại.