Giới thiệu
Dịch vụ y khoa
Phòng y tá điều dưỡng

 

PHÒNG Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG

HIỆN TẠI:

          Trưởng phòng: Ths YTCC Phạm Thị Thu Hà.

          Phó trưởng phòng: ĐHĐD Vũ Thị Kim Hoa.

          Điều dưỡng trưởng khối: ĐHĐD Vũ Thị Hương; ĐHĐD Hoàng Thị Thu Hà.

          Điều dưỡng trưởng: Phạm Thị Huệ.

          Tổ trưởng công đoàn: ĐHĐD Vũ Thị Hương.

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN:

Phòng Y tá (Điều dưỡng) Bệnh viện được thành lập ngày 01/11/0990, với biên chế ban đầu là 4 đồng chí. Trưởng phòng là đồng chí Vũ Thị Ngọc. Phòng hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định trong Quy chế Bệnh viện của Bộ y tế ban hành. Từ khi thành lập đến nay, Phòng luôn hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ của mình, hàng năm Phòng tổ chức đào tạo lại: Quy trình kỹ thuật chuyên môn;  Quy trình chống nhiễm khuẩn Bệnh viện ; Kỹ năng giao tiếp ứng xử và các chương trình y tế quốc gia (chương trình nuôi con bằng sữa mẹ, Chương trình phòng chống lây nhiễm HIV….) cho đội ngũ Điều dưỡng viên trong Bệnh viện. Phòng luôn kết hợp với các phòng chức năng tổ chức các cuộc thi: Điều dưỡng viên giỏi - Thanh lịch; Thi kỹ thuật viên giỏi; Thi hộ lý giỏi. Ngoài thi chuyên môn, Phòng còn kết hợp với Công đoàn Bệnh viện tổ chức hội thi: Thiết kế thời trang Ngành Y; Quy trình kỹ thuật rửa tay thường quy được đông đảo Điều dưỡng tham gia.

Thực hiện chỉ thị 05/BYT ngày 04/12/2003 của Bộ y tế về tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện, Phòng đã kết hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các phòng chức năng để tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Từ năm 2003 đến năm 2007, Phòng đã tổ chức được 3 hội nghị nghiên cứu khoa học của Điều dưỡng, nhiều đề tài khoa học đã được áp dụng rộng rãi trong  chăm sóc người bệnh toàn diện tại Bệnh viện.

Phòng còn động viên và tạo điều kiện cho đông đảo Điều dưỡng viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn từ trung cấp lên cao đẳng, đại học điều dưỡng, cử Điều dưỡng đi học chuyên sâu và các kỹ thuật chăm sóc người bệnh.

Căn cứ phân cấp tổ chức hoạt động Điều dưỡng trong Bệnh viện và thực hiện nhiệm vụ chức năng của phòng. Phòng đã chia các nhóm: Nhóm tổ chức chăm sóc người bệnh, nhóm đào tạo nghiên cứu khoa học, phân công các Điều dưỡng trưởng khối chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra giám sát hoạt động của Điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh toàn diện. Phòng đã thưc hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao ngoài ra còn tham gia các công tác Đảng, Công đoàn và các Hội nghề nghiệp, tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ thể thao… góp phần cùng toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện xây dựng Bệnh viện chính quy hiện đại trên nền tảng y đức. Phòng luôn đạt tổ đội lao động xuất sắc được Bộ y tế, Trung ương hội Điều dưỡng, UBND thành phố tặng bằng khen. Hàng năm được Sở y tế tặng giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác tổ chức người bệnh toàn diện.