Bạn cần biết

Trang chủ / Chăm sóc khách hàng / Bạn cần biết

Quy trình khám bệnh tại khoa Khám yêu cầu

04/01

2019

23:20


 

Hướng dẫn người bệnh có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh

Dưới đây là các bước người bệnh có thẻ BHYT cần thực hiện khi đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh.

 

1. Lấy số khám và mua sổ y bạ tại Bàn hướng dẫn (tầng 1 khu khám yêu cầu).

2. Đến phòng số 14 để làm thủ tục BHYT và lấy phiếu khám.

3. Đến khám bệnh tại phòng khám BHYT (tầng 2 khu khám yêu cầu)

4. Khi có chỉ định xét nghiệm và siêu âm thì trở lại phòng số 14 làm thủ tục BHYT.

5. Siêu âm: đến phòng số 14 lấy dấu BHYT, sau đó đến siêu âm tại phòng siêu âm được ghi trên phiếu.

6. Xét nghiệm: lấy máu và bệnh phẩm tại tầng 2 khu Khám bệnh. Sau đó mang đến phòng xét ngiệm 8-9. Xét nghiệm sẽ được trả tại khòng người bệnh đã khám.

7. Sau khi có kết quả xét nghiệm và siêu âm, bác sỹ đọc kết quả và kê đơn thuốc, hẹn khám lại hoặc chuyển ng­ười bệnh đến các buổi khám chuyên khoa, khám hội chẩn. Ng­ười bệnh nào có chỉ định nhập viện thì đến phòng số 6 khu khám yêu cầu để được hướng dẫn thủ tục nhập viện.

8. Người bệnh có đơn thuốc BHYT thì đến phòng khám cấp cứu đóng dấu, nộp tiền 4 để đóng tiền %, Người bệnh lấy thuốc BHYT tại Quầy thuốc bệnh viện.

9. Khi hoàn tất việc khám bệnh, người bệnh trở lại bàn kính số 14 để làm các thủ tục BHYT và lấy lại thẻ BHYT.


Các bài liên quan
Quy trình khám Phụ khoaCác quy trình
04/01

2019

1. Lấy số khám và mua sổ y bạ tại Bàn hướng dẫn (tầng 1 khu khám yêu cầu).
2. Ngồi ghế đợi được gọi đến các bàn kính để lấy phiếu khám và mua hoá đơn  khám bệnh.
3. Đến khám bệnh tại phòng khám được ghi trên phiếu khám.
4. Khi có chỉ định xét nghiệm và siêu âm, đến nộp tiền tại phòng thu viện phí.
5. Siêu âm: siêu âm tại phòng siêu âm được ghi trên phiếu.
 
Giới thiệu
Hỗ trợ online/Đặt khám