Đặt lịch khám theo yêu cầu

Trang chủ / Đặt lịch khám / Đặt lịch khám theo yêu cầu
Bùi Thị Minh Thu

Bác sĩ Bùi Thị Minh Thu

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Phó trưởng khoa Sản 3 

Phụ khoa, Phẫu thuật nội soi 

Khoa Sản 3 

Cao Thị Thanh Huyền

Bác sĩ Cao Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Bác sĩ Khoa Sản 3 

 

Khoa Sản 3 

Nguyễn Trọng Chiến

Bác sĩ Nguyễn Trọng Chiến

Bác sỹ CKI, Bác sỹ 

Bác sĩ 

Quản lý thai nghén, Siêu âm 4D-5D, Phẫu thuật lấy thai 

 

Lưu Thị Kim Oanh

Bác sĩ Lưu Thị Kim Oanh

Bác sỹ CKII 

Phó trưởng khoa Khám bệnh 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Phẫu thuật nội soi, Cấp cứu sản khoa, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Khám bệnh, Khoa Sản 3, Khoa Phụ 1, Khoa Phẫu thuật nội soi 

Nguyễn Ngọc Điệp

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Điệp

Bác sỹ CKII 

Bác sĩ khoa Khám bệnh 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Khám tiền hôn nhân, Phẫu thuật nội soi, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Khám bệnh, Khoa Sản 3, Khoa Phụ 1 

Nguyễn Thị Duyên Hải

Bác sĩ Nguyễn Thị Duyên Hải

Bác sỹ CKII 

Trưởng khoa Phụ 1 

Phụ khoa, Phẫu thuật nội soi, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Khám bệnh, Khoa Phụ 1 

Nguyễn Thị Lan Anh

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Anh

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Siêu âm 4D-5D 

Khoa Khám bệnh, Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Nguyễn Thị Lan Anh

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Anh

Bác sỹ CKII 

Bác sĩ khoa Sản 3 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Khám tiền hôn nhân, Phẫu thuật nội soi, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Khám bệnh, Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Khoa Sản 3, Khoa Phụ 1 

Nguyễn Thị Thanh Phương

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương

Bác sỹ CKII 

Trưởng khoa Sản 3 

Phụ khoa, Phẫu thuật nội soi, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Sản 3 

Nguyễn Thị Phượng

Bác sĩ Nguyễn Thị Phượng

Bác sỹ CKII 

Bác sỹ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Phụ khoa, Quản lý thai nghén, Cấp cứu sản khoa, Siêu âm 4D-5D, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Khám bệnh, Khoa Phẫu thuật nội soi, Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Nguyễn Thị Vân

Bác sĩ Nguyễn Thị Vân

Bác sỹ CKII 

Phó trưởng khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Phụ khoa, Quản lý thai nghén, Phẫu thuật nội soi, Siêu âm 4D-5D 

Khoa Phụ 1, Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Phạm Thị Mai Anh

Bác sĩ Phạm Thị Mai Anh

Tiến sĩ, Bác sỹ 

Trưởng Khoa Phẫu Thuật Nội Soi 

Phụ khoa, Quản lý thai nghén, Phẫu thuật nội soi, Cấp cứu sản khoa, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Khám bệnh, Khoa Kế hoạch hóa gia đình 

BSCK1 Phạm Tiến Dưỡng

Bác sĩ BSCK1 Phạm Tiến Dưỡng

 

Bác sĩ Khoa Phụ 2 

 

 

Phan Thị Thanh Lan

Bác sĩ Phan Thị Thanh Lan

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Phó Trưởng khoa Phụ 1 

Phụ khoa, Quản lý thai nghén, Phẫu thuật nội soi 

Khoa Phụ 1 

Trương Thị Thanh Thủy

Bác sĩ Trương Thị Thanh Thủy

Bác sỹ CKII 

Phó trưởng khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Phụ khoa, Quản lý thai nghén, Siêu âm 4D-5D 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa Khám bệnh, Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh, Khoa Sản 1 - Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Vương Thị Thu Thủy

Bác sĩ Vương Thị Thu Thủy

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Trưởng khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Cấp cứu sản khoa, Siêu âm 4D-5D 

Khoa Khám bệnh, Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Phạm Yến Vân

Bác sĩ Phạm Yến Vân

Bác sỹ CKII 

Trưởng khoa Phụ 2 

 

 

Phan Quang Anh

Bác sĩ Phan Quang Anh

Bác sỹ CKII 

Trưởng khoa Sản 1 

 

 

Nguyễn Thị Mai Anh

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Anh

Bác sỹ CKII 

Trưởng phòng KHTH 

Phụ khoa, Phẫu thuật nội soi, Phẫu thuật lấy thai 

Phòng Kế hoạch tổng hợp 

An Thị Thu Hà

Bác sĩ An Thị Thu Hà

Bác sỹ CKII 

Trưởng khoa Khám bệnh 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Khám tiền hôn nhân, Phẫu thuật nội soi, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Khám bệnh, Khoa Phụ 1, Khoa Phẫu thuật nội soi 

Đinh Viết Đạt

Bác sĩ Đinh Viết Đạt

Bác sỹ CKII 

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Nạo, phá thai 

Phòng Tổ chức cán bộ 

Nguyễn Thị Hoàng Trang

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Trang

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Bác sĩ Trường ĐH Y Hải Phòng 

Phụ khoa, Quản lý thai nghén, Phẫu thuật nội soi, Cấp cứu sản khoa, Siêu âm 4D-5D, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Khám bệnh, Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Khoa Sản 3, Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Vũ Thị Minh Phương

Bác sĩ Vũ Thị Minh Phương

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Bác sĩ Khoa HTSS 

Phụ khoa, Vô sinh nữ, Quản lý thai nghén 

 

Nguyễn Thùy Xinh

Bác sĩ Nguyễn Thùy Xinh

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Phụ khoa, Quản lý thai nghén 

Khoa Sản 3, Khoa Sơ sinh, Khoa Phụ 1, Khoa Sản 1 - Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Phòng Chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học 

Nguyễn Thanh Hương

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hương

Bác sỹ CKII 

Bác sĩ khoa Khám bệnh 

 

 

Trương Thị Hòe

Bác sĩ Trương Thị Hòe

Bác sỹ CKII 

Phó trưởng khoa Phụ 1 

Phụ khoa, Quản lý thai nghén, Siêu âm 4D-5D 

Khoa Sản 3, Khoa Phụ 1 

Nguyễn Hải Long

Bác sĩ Nguyễn Hải Long

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Phó trưởng khoa Đỡ đẻ 

Quản lý thai nghén, Siêu âm 4D-5D 

Khoa Sản 3, Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Phạm Thị Thanh Thủy

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thủy

Bác sỹ CKI 

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Siêu âm 4D-5D 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Vũ Thị Hoài

Bác sĩ Vũ Thị Hoài

Bác sỹ CKI 

BS CĐHA 

Siêu âm 4D-5D 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Trần Văn Mạnh

Bác sĩ Trần Văn Mạnh

Bác sỹ CKII 

Trưởng khoa KHHGD 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Phẫu thuật nội soi, Nạo, phá thai, Cấp cứu sản khoa, Phẫu thuật lấy thai 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Khoa Sản 2 - Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 

Lê Thị Dung

Bác sĩ Lê Thị Dung

Bác sỹ CKII 

Trưởng khoa Đỡ đẻ 

 

 

Phạm Tiến Dưỡng

Bác sĩ Phạm Tiến Dưỡng

Bác sỹ CKI 

Bác sĩ khoa Sản 1 

Phụ khoa, Phẫu thuật nội soi 

Khoa Sản 3, Khoa Phụ 1, Khoa Sản 1 - Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 

Nguyễn Quốc Trường

Bác sĩ Nguyễn Quốc Trường

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Bác sĩ khoa phụ 1 

 

 

GĐBV Vũ Văn Tâm

Bác sĩ GĐBV Vũ Văn Tâm

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sỹ CKII 

Giám đốc 

Vô sinh nam, Phụ khoa, Khám tiền hôn nhân 

 

Vũ Quang Vinh

Bác sĩ Vũ Quang Vinh

Tiến sĩ, Bác sỹ 

Phó Giám đốc 

Phụ khoa, Khám tiền hôn nhân 

 

Phạm Thị Vân

Bác sĩ Phạm Thị Vân

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Bác sĩ khoa QLTN 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Cấp cứu sản khoa, Siêu âm 4D-5D 

Khoa Dược bệnh viện, Khoa Sản 3, Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Th.s Đào Thị Hải Yến

Bác sĩ Th.s Đào Thị Hải Yến

 

Phó trưởng khoa Khám bệnh 

Phụ khoa, Khám tiền hôn nhân 

 

Đinh Thu Hương

Bác sĩ Đinh Thu Hương

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Phụ khoa, Quản lý thai nghén, Siêu âm 4D-5D 

Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Lê Thị Hoàn

Bác sĩ Lê Thị Hoàn

Thạc sĩ, Bác sỹ CKII 

Bác sĩ khoa Kế hoạch hóa gia đình 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Phẫu thuật nội soi, Nạo, phá thai, Cấp cứu sản khoa, Phẫu thuật lấy thai 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa Khám bệnh, Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Khoa Sản 3, Khoa Phụ 1, Khoa Phẫu thuật nội soi 

Bùi Thị Hoa

Bác sĩ Bùi Thị Hoa

Bác sỹ CKII 

Bác sỹ khoa Hỗ trợ sinh sản 

Vô sinh nam, Vô sinh nữ 

Khoa Hỗ trợ sinh sản 

Phạm Thị Huyền Châm

Bác sĩ Phạm Thị Huyền Châm

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Siêu âm 4D-5D 

Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Ngô Thị Minh Thư

Bác sĩ Ngô Thị Minh Thư

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Siêu âm 4D-5D 

Khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh 

Trần Thị Ngọc Thủy

Bác sĩ Trần Thị Ngọc Thủy

Bác sỹ CKII 

Bác sỹ khoa Khám bệnh 

Phụ khoa, Kế hoạch hóa gia đình, Quản lý thai nghén, Phẫu thuật nội soi, Cấp cứu sản khoa, Phẫu thuật lấy thai 

Khoa Khám bệnh, Khoa Sản 3, Khoa Phụ 1, Khoa Phẫu thuật nội soi 

Bùi Thị Thoa

Bác sĩ Bùi Thị Thoa

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Phạm Thị Duyên

Bác sĩ Phạm Thị Duyên

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Vũ Thị Thái

Bác sĩ Vũ Thị Thái

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Lê Thị Kim Ngân

Bác sĩ Lê Thị Kim Ngân

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Nguyễn Thị Hiếu

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiếu

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Nguyễn Thị Thanh Vân

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân

Bác sỹ CKII 

Trưởng Khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Trần Thị Hằng

Bác sĩ Trần Thị Hằng

Bác sỹ 

 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Trần Thúy Thêu

Bác sĩ Trần Thúy Thêu

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Vi Thị Hiền

Bác sĩ Vi Thị Hiền

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Lê Thu Hương

Bác sĩ Lê Thu Hương

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Hỗ trợ online/Đặt khám